Výroční zprávy z činnosti základní školy

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

 

Mapa školy 2020/2021

 

Mapa školy 2018/2019

 

Mapa školy 2016/2017    

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Školní vzdělávací program od 1. 9. 2021

Školní vzdělávací program ,,Můj svět v obrazech" je zaktualizovaný dle požadavků MŠMT.  

Školní vzdělávací program od 1. 9. 2017

Školní vzdělací program ,,Můj svět v obrazech" je volně přístupný k nahlédnutí v přízemí školy a u ředitelky školy.

Zpráva školní inspekce z ledna 2014