ZMĚNA V POVINNOSTI NOŠENÍ ROUŠEK UVNITŘ MŠ

Žádáme rodiče a další zákonné zástupce, aby respektovali vládní nařízení a při příchodu i odchodu z budovy MŠ měli zakrytá ústa a dýchací cesty respirátory FFP2 nebo KN95. Jiná ochrana dýchacích cest již není dostačující. I nadále platí předávání dětí v malé šatně u vchodových dveří a zákaz vstupu do dalších prostor školky z důvodu zajištění bezpečnosti.

 
Děkujeme za pochopení.
 

OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE Z MŠ

Vážení rodiče, 
v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ, jej prosím omlouvejte pouze telefonicky na pevnou linku školky (315 783 833) či emailem (mskolec@seznam.cz), a to do 8:00 hod z důvodu včasného nahlášení počtu obědů do školní jídelny. Jinak nebude dítě odhlášeno ze stravy.
 
Děkujeme za pochopení.

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 27. 8. 2020

 
Vážení rodiče, 
Ti z Vás, kteří se nemohli zúčastnit osobně informační třídní schůzky konané ve čtvrtek 27. 8. 2020, naleznou níže zápis s veškerými informacemi, které byly na schůzce rodičům předány. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na vedení školky.
Děkujeme za pochopení.
 
   

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Mateřská škola v Kolči je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. Od 1.8.2012 je samostatným právním subjektem Mateřská škola Koleč.
 

Nachází se ve středu obce. Jde o budovu jednopatrovou, přičemž v prvním patře jsou obecní byty a  v přízemí se nachází nově zrekonstruovaná mateřská škola. Původně zde sídlila základní škola a později byla přebudována na mateřskou školu.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou dostatečných rozměrů pro celkovou kapacitu 28 dětí. Nachází se zde předsíň, šatna, jedna velká herna, jídelna, sociální zařízení, výdejna jídla, kancelář. Svoji vlastní vývařovnu nemáme, jídlo se dováží ze ZŠ Koleč. Jídelna mateřské školy slouží zároveň jako výtvarná a pracovní dílna.

 

Dětské hřiště v těsném sousedství mateřské školy je kvalitně vybyveno herními prvky, tabulí, altánem a pirátskou lodí. V dopoledních hodinách je výhradně využíváno mateřskou školou.

Mateřská škola má v současné době plně využitou kapacitu 28 dětí. Všechny prostory mateřské školy byly v roce 2012 nově zrekonstruovány, vybaveny novým nábytkem, hračkami, elektronikou.

 

 

 Charakteristika školního vzdělávacího programu Koťátka aneb Hrajeme si celý denŠkolní vzdělávací program byl tvořen postupně během několika let, Jeho konečná podoba je výsledkem poznatků a zkušeností odborných pedagogů a vychází z potřeb dětí, rodičů i pedagogických pracovníků.
 

Jeho hlavním cílem je vytvářet podnětné a radostné prostředí pro děti, pro rozvoj a uspokojování jejich fyzických i duševních potřeb.

Program jež uplatňuje naše mateřská škola je přizpůsoben potřebám dítěte vyrůstajícího ve vesnickém prostředí, podporuje vztah dítěte k přírodě, životnímu prostředí a koloběhu ročních období. Nenásilnou formou her, pokusů, vhodnými motivacemi práce, využívání dramatizace, ale i zapojování dětí do vymýšlení her a zájmových činností vytváří v dětech trvalý vztah právě k tomuto prostředí.
 

V neposlední řadě v tomto programu zapojujeme rodičovskou veřejnost do spolupráce s mateřskou školou. Společně s rodiči probouzíme v dětech vztah k přírodě, životnímu prostředí, svému okolí, kolektivu a ostatním vrstevníkům. Tím aktivně zabraňujeme šikaně, různým formám násilí, a jiným nežádoucím jevům. Školní vzdělávací program využívá poznatky ze vzdělávacích kurzů, akcí, knih a časopisů, které jsou využívány k dalším inovacím programu. K harmonickému rozvoji našich dětí v hojné míře využíváme výukové pomůcky, hudební nástroje, internet ale na druhé straně i zdánlivě obyčejné vycházky do přírody, školní výlety, divadelní představení, plaveckou školu, školu v přírodě a různé společné besídky a také pravidelná setkání s rodiči.
 

Organizace dne

MŠ funguje od 6.30 do 16.30 hod. Rodiče mohou přivést děti do školky kdykoliv – nejpozději před odchodem na vycházku. Optimální čas pro scházení dětí je kolem osmé hodiny, kdy se nejlépe zapojí do „života“ ve třídě. Vyzvednout si je mohou opět kdykoliv během dne (kromě doby pobytu venku).

Každý den v MŠ je jiný. Po vstupu do třídy si děti vybírají aktivity podle svého zájmu - začíná jejich volná hra.

Po volných hrách jsou děti zvány nenásilnou formou do „ranního kruhu“. Děti se postupně schází v kruhu, tak jak dokončují svou hru. Děti se v kruhu zklidní, a jsou připraveny na společné prožitky. Společně se děti přivítají, podělí se o své zážitky, radosti i trápení, popřejí si dobré ráno a hezký den. V kruhu s dětmi zpíváme, recitujeme, pracujeme na společných tématech. Probíhají zde oslavy svátků a narozenin. Také jsou zařazovány hry určené pro rozvoj sociálních vztahů a chování, hry na rozvoj komunikace atd….

Poté následuje chvilka pro zdraví s pohybovými hrami.

Potom pokračuje práce ve skupinkách i práce individuelní až do odchodu dětí ven, kde mají hlavně možnost uspokojit svou přirozenou potřebu pohybu. Zabývají se pozorováním přírody s důrazem na ochranu životního prostředí.

Po obědě mají děti společnou relaxaci se čtením pohádek a příběhů. Děti odpočívají podle potřeby, mohou si kreslit nebo např. pokračovat ve své rozdělané práci. Odpolední činnosti jsou věnovány výchovám a kreativním činnostem (výtvarné, pracovní,hudební atd.)