Informace pro rodiče

 

LOGOPEDIE  - informace pro rodiče

Lidská řeč je dovednost. Působí na ni jak vlivy, které jsou nám přirozeně dány a které zdědíme, tak vlivy vnější, jež na ni působí během celého vývoje.

Pokud zdravé dítě od prvních dnů svého života slyší dobře klidnou, milou, podnětnou a správně vyslovovanou mluvenou řeč, má příznivé vyhlídky naučit se správně rodný jazyk.

S dítětem se má od narození hodně mluvit, zpívat a veršovat, od 7. měsíce začít s říkadly a mluvení doprovázet pohyby a gestikulací.

 

Věk kolem 2 let

Dítě by mělo umět vyslovit hlásky: P B M V F T D N

Nevydává ani hlásku, nerozumí slovním pokynům, nereaguje na podněty, nenapodobuje či mluví málo - vyhledat odbornou pomoc

 

Věk kolem 3 let 

Dítě by mělo dále umět vyslovit hlásky: K G Ď Ť Ň

Netvoří ani dvouslovná spojení, neptá se, nezajímá se, neskloňuje, přehazuje slabiky, výrazně komolí jednoduchá slova, má porušenou artikulaci jednoduchých hlásek (P,B,M,V,F,T,D,N,H,CH) - vyhledat odbornou pomoc

 

Věk kolem 4 let

Dítě by mělo dále umět vyslovit hlásky: C Z S

Má nezralou větnou stavbu s přeházeným slovosledem bez zvratných částic, s chybnými     předložkovými vazbami, nezralou kresbou, špatným uchopením tužky, porušenou artikulací měkčení K,G,CH - vyhledat odbornou pomoc

 

Věk kolem 5 let

Dítě by mělo dále umět vyslovit hlásky: Š Č Ž

Přetrvává nesprávná artikulace sykavek a hlásky L - vyhledat odbornou pomoc

 

Věk kolem 6 let

Dítě by mělo dále umět vyslovit hlásky: R Ř

Přetrvává nesprávná artikulace R a Ř - vyhledat odbornou pomoc

 

PŘIROZENÝ LIDSKÝ HLAS BY NEMĚL BÝT NAHRAZOVÁN ZVUKOVOU KULISOU –TELEVIZÍ A RÁDIEM.

Do 7 let by měla být formální stránka řeči dokončena. Důležitý je přístup rodičů a učitelek, jak s nimi pracují. Je zapotřebí klid, jistota a trpělivost nabádat dítě k pomalejšímu a správnému vyjadřování.

Ihned je potřeba vyhledat logopeda v případě podezření na koktavost. Rizikové bývá období kolem 3. roku věku, kdy dítě má bohatou pasivní slovní zásobu (má ji v hlavě), která převažuje nad aktivní (dítě používá k mluvení). Tyto dvě slovní zásoby se pak dostávají do rozporu, kdy motoricky mluvidla nestíhají zpracovat myšlenkové pochody dítěte a to se pak dostává do situace, kdy se tzv. zakloktává nebo přeříkává.

                                                                  (Mgr. Jarmila Hašková)

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode