O naší školce

Mateřská škola v Kolči je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem. MŠ Koleč je samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je Obec Koleč.

Mateřská škola se nachází ve středu obce. Jde o budovu jednopatrovou, přičemž v prvním patře jsou obecní byty a  v přízemí se nachází mateřská škola. Původně zde sídlila základní škola a později byla přebudována na mateřskou školu.

Vnitřní prostory mateřské školy jsou od roku 2012 nově zrekonstruované. Plně tak odpovídající moderním hygienickým, výukovým a estetickým  standardům kladeným na moderní výuku dětí v předškolním věku.

V prostorách tak naleznete. Předsíň sloužící k přezouvání. Šatnu vybavenou moderními barevnými skříňkami pro každé dítě a lavičkami. Moderně vybavenou hernu, včetně velkoplošného televizoru a hifi aparatury, moderní herní prvky, kreslící tabuli, žíněnku a hračky, součástí herny je také hudební koutek. Část herny v době odpočinku slouží jako ložnice. Jídelnu s kruhovými stolečky různých velikostí, tak aby děti měly nábytek odpovídající jejich výšce. Moderní výdejnu jídla vybavenou moderní bílou elektronikou.  Svoji vlastní vývařovnu nemáme, jídlo se dováží do mateřské školy ze školní jídelny základní školy. Jídelna se může změnit v kreslírnu nebo výtvarnou dílnu, díky koutku s kreslířskými a výtvarnými potřebami. Toalety a umývárna pro děti je vybavena moderní bílou keramikou a veselými kachličkami odpovídají současným trendům. Součástí vybavení umývárny je i sprchový kout! Všechny prostory mají stěny vymalovány veselými pastelovými barvami a na stěnách jsou veselé obrázky podněcující dětskou fantasii. V prostorách MŠ je i menší kancelář ředitele mateřské školy.

Svoje vlastní hřiště mateřská škola původně neměla, ale ve školním roce 2006/07 získal Obecní úřad v Kolči dotaci na obnovu hřiště, které nyní slouží nejen dětem z mateřské školy. Součástí hřiště jsou houpačky, altán, lavičky, klouzačky a herní prvek pirátská loď.

Mateřská škola Koleč úzce spolupracuje se Základní školou Koleč, tak že se žáci společně potkávají, navštěvují společně zájmové kroužky v Základní škole, jezdí společně na výlety do divadel a do přírody. Dochází tak k přirozenému začleňování dětí do kolektivu starších žáku v ZŠ. Děti pak při přechodu do první třídy neprocházejí standardním stresem z neznámého prostředí a kolektivu. Navíc Základní škola Koleč je rodinného tipu, takže žáci postupují mezi úzký kolektiv známých kamarádů a pedagogů, což se projevuje na jejich bezproblémového a nestresového přechodu do prvního stupně.

Mateřská škola má v současné době navýšenou kapacitu 28 dětí, ta je plně využívána. I přes nebývalý zájem rodičů o umístění dětí v naší nově zrekonstruované mateřské škole se nám v posledních letech vždy podařilo umístit všechny děti, které mají v Kolči, Mozolíně a Blevicích trvalé bydliště.