Organizace dne

Provoz školy je od 6:30hod do 16:30

6,30 – 8,20      scházení dětí, volné hry, individuální rozhovory

8,20 – 8,45      ranní kruh, cvičení, pohybové hry, hygiena  

8,45 – 9,00      svačina, hygiena

9,00 – 9,45      didaktické hry ve skupinách i individuelní, řízená činnost ě (výchovně vzdělávací)

9,45 – 11,45    pobyt dětí v přírodě, hygiena

11,45 – 12,30  oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12,30 – 14,30 odpolední klid, klidové hry, hygiena

14,30- 14,45   svačina, hygiena

14,45- 16,30 odpolední zájmová činnost

Časové údaje jsou pouze informační, program dne je přizpůsobován potřebám dětí i pedagogů.