Vzdělávací program "Koťátka"

Charakteristika školního vzdělávacího programu Koťátka aneb Hrajeme si celý den

Školní vzdělávací program byl tvořen postupně během několika let, Jeho konečná podoba je výsledkem poznatků a zkušeností odborných pedagogů a vychází z potřeb dětí, rodičů i pedagogických pracovníků.

Jeho hlavním cílem je vytvářet podnětné a radostné prostředí pro děti, pro rozvoj a uspokojování jejich fyzických i duševních potřeb.

Program, jež uplatňuje naše mateřská škola je přizpůsoben potřebám dítěte vyrůstajícího ve vesnickém prostředí, podporuje vztah dítěte k přírodě, životnímu prostředí a koloběhu ročních období. Nenásilnou formou her, pokusů, vhodnými motivacemi práce, využívání dramatizace, ale i zapojování dětí do vymýšlení her a zájmových činností vytváří v dětech trvalý vztah právě k tomuto prostředí.

V neposlední řadě v tomto programu zapojujeme rodičovskou veřejnost do spolupráce s mateřskou školou. Společně s rodiči probouzíme v dětech vztah k přírodě, životnímu prostředí, svému okolí, kolektivu a ostatním vrstevníkům. Tím aktivně zabraňujeme šikaně, různým formám násilí, a jiným nežádoucím jevům. Školní vzdělávací program využívá poznatky ze vzdělávacích kurzů, akcí, knih a časopisů, které jsou využívány k dalším inovacím programu. K harmonickému rozvoji našich dětí v hojné míře využíváme výukové pomůcky, hudební nástroje, internet ale na druhé straně i zdánlivě obyčejné vycházky do přírody, školní výlety, divadelní představení, plaveckou školu, školu v přírodě a různé společné besídky a také pravidelná setkání s rodiči.