Platby stravného

Stanovená částka je splatná bankovním převodem, případně hotovostí. Platbu za stravné upřednostňujeme formou bankovního převodu na účet školy z důvodu rychlejší administrace. Platba zaslaná na účet školy č. 254517376/0300, musí být označená jménem daného strávníka. Pokud strávník nemůže stravné zaplatit bankovním převodem, je možné platbu provést hotově u zaměstnance, který je pověřen vedením školní pokladny. Platby za strávníky budou hrazeny měsíčně a to do 15. dne v příslušném měsíci.

Výpočet stravného: 

záloha na daný měsíc bude paušální, je vypočítána 22 (průměrný počet dnů v měsíci) x stravné v dané věkové kategorii: 

  • ZŠ 7 – 10 let           530 Kč

  • ZŠ 11 – 14 let         590 Kč

Informace o přeplatku a konečném vyúčtování

V prosinci příslušného roku budou strávníci informováni o výši přeplatku. Konečné vyúčtování stravného bude po uzávěrce za měsíc červen příslušného školního roku. Přeplatky budou převedeny strávníkům v červenci na jejich bankovní účet, výjimečně budou vyplaceny hotově.

Nezaplacení zálohy za stravné v uvedeném termínu je důvodem pro nevydání jídla. Nevydání jídla musí předcházet dvě upomínky plátci. Dodatečná úhrada bude stanovena do třech pracovních dnů ode dne odeslání informace. Od čtvrtého pracovního dne po nezaplacení nebude vydávána strávníkovi strava.

Odhlašování stravy

Stravu je nutné odhlašovat nejpozději do 8 hod. příslušného dne. Pokud nebude strava včas odhlášena, bude strávníkovi počítáno stravné v plné výši. Pokud strávník onemocní, mohou si rodiče vyzvednout stravu v době výdeje stravy (oběda) a to pouze první den nemoci. Strava bude vydána do jídlonosiče. Strava nebude vydána do nečistých nádob.

 

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY:  254517376/0300

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode