Naše základní škola v Kolči je málotřídní školou s dlouholetou tradicí. V naší škole se snažíme o rodinnou atmosféru a vytváření vzájemných přátelských vztahů. Zaměřujeme se na výuku jazyků, informatiky a přírodních věd. Žáky vedeme k zájmu o ekologická témata a zdravý životní styl. Ve výchovách se soustředíme na celkový harmonický rozvoj osobnosti dětí. Neopomínáme také v dětech pěstovat lásku k mateřskému jazyku a knihám.

Nejen pro naše žáky nabízíme zájmové útvary a kroužky z různých oblastí lidských činností. 

V málotřídních školách je kladen důraz na “jiný” způsob výuky, než jaký je všem dobře znám. V tomto však nevidíme handicap, právě naopak. Pracujeme formou skupinového vyučování a samostané práce, kdy žáci analyzují své problémy a dokáží samostaně pracovat, umí si správně rozvrhnout svou práci. Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje okamžitou zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem.