Informace pro rodiče

NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ

 • klidnou, příjemnou školní atmosféru
 • přirozeným způsobem vedeme žáky ke vztahu k přírodě, k sobě samému a k ostatním lidem
 • z důvodu menšího počtu žáků jsme schopni reagovat ihned na změny chování žáků a konzultovat je s rodiči
 • učitelé používají moderní formy výuky, neustále se vzdělávají a pracují na sobě
 • součástí výuky jsou také některé prvky alternativních výukových metod
 • v naší škole jsou také integrovaní žáci, tím jsou všechny děti přirozeně vedeny k ohleduplnosti, větší samostatnosti a toleranci
 • v každé učebně jsou využívány k výuce počítače, které mohou děti využít i v rámci družiny po vyučování
 • družina bude každý den ráno od 7.00 hod do 7.50 hod a odpoledne do 16.30 hod
 • v rámci stravování nabízíme  obědy
 • každý rok jezdí všichni žáci na ozdravný pobyt v přírodě 
 • součástí výuky jsou také různé akce, představení a workshopy, kterými chceme dětem obohatit a zpříjemnit školní výuku
 • škola pořádá spoustu společenských akcí, na kterých spolupracuje s MŠ a s obcí, na těchto akcích se naši žáci společně prezentují
 • ze zájmových činností si děti a rodiče mohou na naší škole vybrat z těchto kroužků: sportovní, dramatický, keramika, sportovní s aerobikem, výtvarný, výuka anglického jazyka a kroužek hry na flétnu
 • již několikátým rokem spolupracujeme na projektu Ovoce do škol, díky němuž dostává každý žák jedenkrát měsíčně balíček různého ovoce