O naší škole

Budova školy

Budova základní školy byla postavena v roce 1889 v klidném prostředí na severovýchodním okraji Kolče. V patře budovy jsou dvě klasické učebny a v podkroví budovy je výtvarná a počítačová učebna s interaktivní tabulí a moderním vybavením s přístupem na internet. Počítače používáme při výuce téměř všech předmětů, včetně informatiky, k získávání informací a ke komunikaci mezi žáky a světem. V přízemí budovy pak máme tělocvičnu a školní družinu.

Snažíme se vytvářet příjemnou, klidnou a přátelskou atmosféru a přitom vést děti k zodpovědnému chování ve škole i na veřejnosti. Vztah učitelů a žáků je založen na vzájemné důvěře.


ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY

Školní rok 2017/2018

V tomto školním roce budou otevřeny dvě třídy. Prakticky se bude vyučovat ve třech učebnách. 

Jednotlivé ročníky budou spojeny takto: první a druhý ročník

                                                              třetí a pátý ročník

                                                              čtvrtý ročník

Žáky prvního a druhého ročníku vyučuje Mgr. Soňa Burová. U ostatních ročníků se budou střídat vyučující dle předmětů - Mgr. Michaela Kalkušová, Mgr. Naděžda Mejtská a Mgr. Soňa Burová. Pracovní vyučování a výtvarnou výchovu bude vyučovat u všech ročníků Kateřina Mejtská. 

Počty žáků ve školním roce 2017/2018

1. ročník - 3 žáci

2. ročník -  7 žáků

3. ročník -  9 žáků

4. ročník -  7 žáků

5. ročník -  4 žáci

Celkem v tomto školním roce bude na škole 30 žáků.

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode