O naší škole

Budova školy

Budova základní školy byla postavena v roce 1889 v klidném prostředí na severovýchodním okraji Kolče. V patře budovy jsou dvě klasické učebny a v podkroví budovy je výtvarná a počítačová učebna s interaktivní tabulí a moderním vybavením s přístupem na internet. Počítače používáme při výuce téměř všech předmětů, včetně informatiky, k získávání informací a ke komunikaci mezi žáky a světem. V přízemí budovy pak máme tělocvičnu a školní družinu.

Snažíme se vytvářet příjemnou, klidnou a přátelskou atmosféru a přitom vést děti k zodpovědnému chování ve škole i na veřejnosti. Vztah učitelů a žáků je založen na vzájemné důvěře.


ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY

Školní rok 2021/2022

V tomto školním roce budou otevřeny tři třídy.  

Jednotlivé ročníky budou spojeny takto: první a druhý ročník

                                                              třetí ročník

                                                              čtvrtý ročník

Žáky prvního a druhého ročníku vyučuje Mgr. Soňa Burová, Bc. Lucie Plachá. U ostatních ročníků se budou střídat vyučující dle předmětů - Mgr. Naděžda Mejtská, Mgr. Michaela Kalkušová, Mgr. Soňa Burová, Bc. Lucie Plachá.