Školní družina

 1. Provoz školní družiny je v ranních hodinách od 7.00 hod. do 7.50 hod., odpoledne od 11.35. hod. do 16.30 hod.
 2. Zájem o délku ŠD uveďte na zápisní lístek, na zadní stranu. Čas uvedený na zápisním lístku, je čas odchodu dítěte z družiny do šatny.
 3. Vyplníte-li na zápisním lístku odchod dítěte ze ŠD v doprovodu sourozence je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte.
 4. Bez doprovodu mohou družinu opustit  pouze ty děti, jejichž zákonní zástupci s tím předem vyslovili písemný souhlas (omluvenka) a to v době do 13.00 hod. nebo od 15.00 hod. V čase mezi 13 a 15 hodinou by bylo narušeno zaměstnání dětí – především vycházky. Omluvenka musí obsahovat: Jméno dítěte, přesný čas odchodu, datum a podpis zákonného zástupce dítěte
 5. Na základě bezpečnostních předpisů se děti nesmí uvolňovat na telefonické zavolání !!!
 6. Do družiny si dítě přinese:
 • na obou stranách vyplněný zápisní lístek
 • starší oděv na převlečení (sport, vycházka)
 • starší triko na výtvarné práce
 • papírové kapesníčky (1x balík kapesníčků balených po deseti ks, a 2x kapesníčky v krabičce), rádi přijmeme pro ruční práce s dětmi – bavlnky, zbytky vln, mašliček, tvrdé papíry, karton, balicí papír, odstřižky látek a mnohé další zdánlivé „odpadky“, které nám pomohou při tvorbě výrobků a obrázků.
 1. Výše příspěvku na ŠD činí 100 Kč měsíčně, při využívání pouze polední družiny je částka příspěvku 50 Kč měsíčně. Finanční částka za družinu se platí pololetně, vždy na počátku nového pololetí (vždy do 15 dne v měsíci září a lednu). Platbu přijímá škola zasláním na školní účet 254517376 / 0300, stejně jako peníze za obědy.
 2. Notýsek pro školní družinu bude sloužit i k informování o aktivitách v rámci družiny, o materiálu, který si děti mají přinést z domova a obecně ke komunikaci mezi zákonnými zástupci dítěte s vychovatelkou.
 3. Během pobytu dítěte ve ŠD platí zákaz používání mobilního telefonu.
 
V případě Vašich dotazů kontaktujte vychovatelku osobně nebo na telefonním čísle školy: 737 572 127.
 
Na spolupráci s Vámi se těší vychovatelka ŠD.