KAlendář akcí

Školní rok 2021/2022

Plánované akce na školní rok 2021/2022:
 • 1. 9. 2021 Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 
 • 24. 9. 2021 Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václava

 • 27. 9. 2021 Ředitelské volno 

 • 11. 10. 2021 Drakiáda

 • 25. 10. 2021 Slavnosti dýní - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

  27. 10. - 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
 • 8. 11. 2021 Bramboriáda

 • 16. 11. 2022 Rodičovské kompetence v současném světě - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

  26. 11. 2021 Vázání adventních věnců - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
 • 27. 11. 2021 Slavnostní rozsvícení vánočního stromku

 • 3. 12. 2021 Možná přijde Mikuláš :)

 • 22. 12. 2021 Krmení zvířátek

 • 22. 12. 2021 Ježíšek ve škole

 • 23. 12. - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny

 • 18. 1. 2022 Kreativní den - projektový den

 • 25. 1. 2022 Tvořivý technik - projektový den

 • 26. 1. 2022 Tvořivý technik - projektový den

 • 31. 1. 2022 Zábavné programování - projektový den

 • 31. 1. 2022 Pololetní vysvědčení

 • 1. 2. 2022 Víte, co jíte aneb mýty o výživě - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

 • 4. 2. 2022 Pololetní prázdniny

 • 14. 2. - 20. 2. 2022 Jarní prázdniny

 • 24. 2. 2022 Karneval - odpolední školní družina

 • 16. 3. 2022 Den otevřených dveří

 • 2. 4. 2022 Ukliďme naši obec - UKLIĎME ČESKO

 • 13. 4. 2022 Vyhlášení soutěže ,,O nejkrásnější kraslici"

 • 13. 4. 2022 Uzávěrka akce ,,Výzdoba Kolče velikonočními kraslicemi"

 • 19. 4. 2022 Třídní schůzky

 • 20. 4. 2022 Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

 • 3. 5. 2022 Focení

 • 17. 5. 2022 Přírodovědný den v ZŠ Buštěhrad

 • 30. 5. 2022 Letní kuchyně a nápoje ve výživě dětí i dospělých - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

 • 1. 6. 2022 Dětský den

 • 7. 6. 2022 Třídní schůzky

 • 13. 6. - 17. 6. 2022 Škola v přírodě

 • 18. 6. 2022 Medová pouť

 • 27. 6. 2022 Pěší výlet na Okoř

 • 28. 6. 2022 Fotbalový turnaj

 • 29. 6. 2022 Vodní hrátky

 • 29. 6. 2022 Školní besídka

 • 30. 6. 2022 Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022

 •  
 

Školní rok 2020/2021

 
Uskutečněné akce ve školním roce 2020/2021:
 
 •    1. 9.  2020   Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
 •    8. 9.  2020   Celodenní výlet BOTANICUS - Ostrá - centrum řemesel, zahrady
 •  25. 9.  2020   Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václava
 •  30. 11. 2020   Zdobení  školního Vánočního stromečku
 •   4. 12. 2020   Věncováníčko
 •   4. 12. 2020   ,,Mikulášská nadílka"
 • 18. 12. 2020    Krmení zvířátek a ,,Ježíšek ve škole"
 •   28. 1. 2021   Pololetní vysvědčení
 
 

Školní rok 2019/2020

Plánované akce na školní rok 2019/2020:

 • 6. 9.  Sportovní dopoledne ve Slatině – zdravý životní styl (dopolední program)
 •  16. 9. 2019 Zámek Nižbor – Příběh pravěku aneb Co bylo, když nebyla škola (dopolední program)
 •  27. 9.  Pěší výlet na Budeč – svátek sv. Václava (dopolední program)
 •  5. 10.  Koláčové posvícení (veřejné vystoupení žáků)
 •  7. 10.  Drakiáda (odpolední program ŠD)
 • 10. 10. Zentanglování s Irenou Lesner
 • 21. 10. Slavnosti dýní (odpolední program ŠD)
 • 24. 10. Ochrana člověka za mimořádných okolností (dopolední program)
 • 31. 10. a 1. 11. 2019 Ředitelské volno
 • 11. 11.  Bramboriáda (odpolední program ŠD)
 • 29. 11.  Věncování – vázání adventních věnců (odpolední program pro rodiče a děti)
 • 30. 11.  Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromku (odpolední program pro rodiče a děti)
 •   2. 12.  Exkurze Pražský hrad
 •   4. 12. ,,Mikulášská nadílka“ - možná přijde i Mikuláš?!
 • 18. 12.  Vánoční besídka (odpolední program pro rodiče a děti)
 • 19. 12.  Krmení zvířátek (dopolední program)
 • 20. 12. ,,Ježíšek ve škole“ (dopolední program)
 • 31. 1.   Pololetní prázdniny - pátek 
 • 18. 2.   COSMOS DISCOVERY - VÝSTAVA Praha Holešovice
 • 26. 2.  Den otevřených dveří do 16.00 hod
 • 27. 2.   Karneval – akce ŠD
 • 2. 3.    Workshop – Policie ČR
 • 9. 3. – 15. 3.   Jarní prázdniny
 • 26. 6.   Slavnostní ukončení školního roku 2019/2020

 


Kalendář akcí

Školní rok 2015/2016

    1. 9. 2015        Oficiální zahájení nového školního roku 2015/2016
 
    4. 9. 2015        "Rozloučení s prázdninami" akce pro děti a rodiče z MŠ a ZŠ
  

  25. 9. 2015        Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václava

  3. 10. 2015        Posvícení Koleč

14. 10. 2015        Dýňování (začátek 16 - 17 hodin)

22. 10. 2015        Drakiáda - odpolední program školní družiny

 11.11. 2015         Cestování, poznávání,vzdělávání - Velká Británie, 

                           Brighton - projektové odpoledne

12. 11. 2015        "Bramboriáda" - odpolední program školní družiny

26. 11. 2015        Zdobení adventních věnců (zahájení v 16.30 hodin)

29. 11. 2015        Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

  4. 12. 2015        "Mikulášská nadílka"

11. 12. 2015        Vánoce na statku - tématický výlet

17. 12. 2015        "Vánoční besídka" zahájení v 16.30 hodin

18. 12. 2015        Krmení zvířátek, Ježíšek ve škole

    7. 1. 2016        Den otevřených dveří v ZŠ Koleč

                            (dopol. od  8.00 do 11.35 h.,odpol. od 13.00 do 16.00 h.)

  21. 1. 2016         Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2015/2016

                            (od 14.00 do 17.00 hodin)

  29. 1. 2016         Jednodenní pololetní prázdniny

   8.-12. 2. 2016    Jarní prázdniny

        4. 3. 2016     Výstava TITANIC

14.-21. 3. 2016     Výstava k soutěži "O nejkrásnější kraslici"

      23. 3. 2016     Vyhlášení soutěže  "O nejkrásnější kraslici" (od 16.00 hodin)

 24.-25. 3.2016     Velikonoční prázdniny

        8. 4. 2016     Odpoledne s Andersenem (program ŠD a čtenářského kroužku)

      14. 4. 2016     Den pro zdraví

      28. 4. 2016     Čarodějné odpoledne ve školní družině

        2. 5. 2016     Focení skupinové foto a portréty

       11. 5. 2016    Kouzelné představení (v ZŠ Koleč)

       25. 5. 2016    Dopravní den

     6.-9. 6. 2016   Ozdravný pobyt v přírodě

       15. 6. 2016    Orientační běh na Budči

       18. 6. 2016     Medová pouť

       21. 6. 2016     Fotbalový turnaj

       28. 6. 2016     Cyklovýlet na Okoř

       29. 6. 2016     Slavnostní ukončení školního roku - besídka pro rodiče

Školní rok 2014/2015

 1. 9. 2014           Oficiální zahájení nového školního roku 2014/2015

 5. 9. 2014           "Rozloučení s prázdninami s rodiči" (zámek Koleč)

16. - 19. 9. 2014   Adaptační pobyt - Máchovo jezero (Staré Splavy)

26. 9. 2014           Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václava

 4. 10. 2014          Posvícení Koleč

 8. 10. 2014          Drakiáda - odpolední program školní družiny

23. 10. 2014         Slavnosti dýní

 4. 11. 2014          Focení portrétů žáků    

12. 11. 2014         "Bramboriáda" - odpolední program školní družiny

13. 11. 2014        Hravé hudební setkání s muzikanty a hudebními nástroji

27.11. 2014          Zdobení adventních věnců (zahájení v 16.30 hodin)

30. 11. 2014         Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

 4. 12. 2014          "Mikulášská nadílka"

10. 12. 2014          Návštěva muzea betlémů v Karlštejně

17. 12. 2014         "Vánoční besídka" zahájení v 16.30 hodin

  6. 1. 2015           Den otevřených dveří v ZŠ Koleč

                            (dopol. od  8.00 do 11.35 h.,odpol. od 13.00 do 17.00 h.)

9. 1. 2015              Vlastivědná procházka - 1. projektový den Koleč a její

                             okolí

22. 1. 2015           Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2015/2016

                            (od 14.00 do 18.00 hodin)

30. 1. 2015           Jednodenní pololetní prázdniny

 2.-6. 2. 2015        Jarní prázdniny

12. 2. 2015            Stromy a já - 2. projektový den z cyklu Poznáváme Koleč a její

                             okolí

18. 2. 2015            Poznáváme Afriku - projektový den

2. a 3. 4. 2015       Velikonoční prázdniny

20.-27. 3. 2015      Výstava k soutěži "O nejkrásnější kraslici"

26. 3. 2015            Odpoledne s Andersenem - program ŠD a čtenářského kroužku

27. 3. 2015            Kouzelník s papouškem

 30. 3. 2015          Vyhlášení soutěže  "O nejkrásnější kraslici" (od 16.00 hodin)

  1. 4. 2015            Workshop Bacílek

22. 4. 2015            Den pro zdraví

30. 4. 2015            Focení

30. 4. 2015            Čarodějné odpoledne ve školní družině

  7. 5. 2015            Obecní akce "Vysazování lípy"

15. 5. 2015            Výstava GATEWAY TO SPACE

21. 5. 2015            Divadlo Brandýsek Princezna se zlatou hvězdou

26. 5. 2015            Dopravní soutěž

29. 5. 2015            Pískání pro medvědy 2015 - nesoutěžní přehlídka flétnových souborů

  1. 6. 2015            Orientační běh na Budči

  4. 6. 2015            Dětský den ve školní družině - opékání špekáčků a hry na dvoře školy

13. 6. 2015            Vítání občánků v ZŠ Koleč

20. 6. 2015             Medová pouť

22. 6. 2015             Animační workshop

23. 6. 2015             Exkurse Praha

24. 6. 2015             Slavnostní ukončení školního roku - besídka pro rodiče

25. 6. 2015             Cyklovýlet na Okoř

29. 6. 2015             Fotbalový turnaj

Školní rok 2013/2014

30. 8. 2013          Neformální zahájení nového školního roku "Opékání buřtíků"

 2. 9.  2013          Oficiální zahájení nového školního roku 2013/2014

21. 9. 2013          "Vítání občánků"

24. - 27. 9. 2013  ŠvP - Máchovo jezero (Staré Splavy)

27. 9. 2013          Divadelní představení v ZŠ Zákolany

30. 9. 2013          Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václava

 7. 10. 2013         Workshop "Čokoláda" - akce s MŠ

24. 10. 2013        "Dýňování" akce s MŠ

12. 11. 2013        "Bramboriáda" - odpolední program školní družiny

14. 11. 1013        Návštěva muzea betlémů u hradu Karlštejn - akce s MŠ

28. 11. 2013        Zdobení adventních věnců, zahájení v 16.00 hod.

 1. 12. 2013         Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

16. 12. 2013        Workshop "Barvy" akce s MŠ

18. 12. 2013        "Vánoční besídka"

  7. 1. 2014          Den otevřených dveří v ZŠ Koleč

16. 1. 2014          Zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015

31. 1. 2014          Jednodenní pololetní prázdniny

Únor   2014          Návštěva pražského planetária v Holešovicích

10. - 16. 3. 2014  Jarní prázdniny

 4. 4. 2014           Soutěž „O nejkrásnější kraslici“

 7. - 11. 4. 2014   Hlasování "O nejkrásnější kraslici"

15. 4. 2014          Workshop „bylinky“

16. 4. 2014          Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější kraslici“

12. 5. 2014          Fotografování

16. 5. 2014          Divadelní představení pro děti

28. 5. 2014          Dopravní den

10. 6. 2014          Dětský den     

11. 6. 2014          Orientační běh

12. 6. 2014          Slavnostní ukončení adaptačního programu "Školáček"

14. 6. 2014          Vítání občánků v ZŠ Koleč

21. 6. 2014          Účast žáků v programu "Medová pouť"

25. 6. 2014          Slavnostní ukončení školního roku - besídka pro rodiče