KAlendář akcí

Školní rok 2019/2020

Plánované akce na školní rok 2019/2020:

 • 6. 9.  Sportovní dopoledne ve Slatině – zdravý životní styl (dopolední program)
 •  16. 9. 2019 Zámek Nižbor – Příběh pravěku aneb Co bylo, když nebyla škola (dopolední program)
 •  27. 9.  Pěší výlet na Budeč – svátek sv. Václava (dopolední program)
 •  5. 10.  Koláčové posvícení (veřejné vystoupení žáků)
 •  7. 10.  Drakiáda (odpolední program ŠD)
 • 10. 10. Zentanglování s Irenou Lesner
 • 21. 10. Slavnosti dýní (odpolední program ŠD)
 • 24. 10. Ochrana člověka za mimořádných okolností (dopolední program)
 • 31. 10. a 1. 11. 2019 Ředitelské volno
 • 11. 11.  Bramboriáda (odpolední program ŠD)
 • 29. 11.  Věncování – vázání adventních věnců (odpolední program pro rodiče a děti)
 • 30. 11.  Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromku (odpolední program pro rodiče a děti)
 •   2. 12.  Exkurze Pražský hrad
 •   4. 12. ,,Mikulášská nadílka“ - možná přijde i Mikuláš?!
 • 18. 12.  Vánoční besídka (odpolední program pro rodiče a děti)
 • 19. 12.  Krmení zvířátek (dopolední program)
 • 20. 12. ,,Ježíšek ve škole“ (dopolední program)
 • 31. 1.   Pololetní prázdniny - pátek 
 • 18. 2.   COSMOS DISCOVERY - VÝSTAVA Praha Holešovice
 • 26. 2.  Den otevřených dveří do 16.00 hod
 • 27. 2.   Karneval – akce ŠD
 • 2. 3.    Workshop – Policie ČR
 • 9. 3. – 15. 3.   Jarní prázdniny

Školní rok 2018/2019

1.       3. 9. 2018    Zahájení nového školního roku 2018/2019
2.       7. 9. 2018    Sportovní dopoledne - zdravý životní styl Slatina
3.     27. 9. 2018    Pěší výlet na Budeč
4.      5. 10. 2018   Mimořádná prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu
5.     8. 10. 2018    Drakiáda
6.    22. 10. 2018   Slavnosti dýní
7.    25. 10. 2018   Divadlo S+H - Hurvínkův popletený víkend
8.      5. 11. 2018   Bramboriáda
10.   15. 11. 2018   Exkurze - Středočeská vědecká knihovna v Kladně 
11.    16. 11. 2018   Focení
12.  17. 11. 2018   Sraz rodáků, občanů a přátel obce Koleč - vystoupení ZŠ Koleč
13.    30. 11. 2018  Věncování
14.      1. 12. 2018 Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromečku  
15.    4. 12. 2018   Mikulášská nadílka
16.   19. 12. 2018  Vánoční besídka
17.   20. 12. 2018  Krmení zvířátek
18.   21. 12. 2018   Ježíšek ve škole
19.   3.- 4.1. 2019  Ředitelské volno
20.   24.  1. 2019   Třídní schůzky
21.   28. 1. 2019    Zentangle s Irenou Lesner
22.   30. 1. 2019    Historické marinonety - Cesta kolem světa
23.   1. 2. 2019     Pololetní prázdniny
24.   12. 2. 2019   Beseda o třídění odpadů - Tonda Obal na cestách
25.   13. 2. 2019   Den otevřených dveří pro MŠ Koleč
24.   18. 2. 2019   Karneval - akce ŠD
25.    4. 3. - 8. 3. 2019 Jarní prázdniny
26.   19. 3. 2019   IQLANDIA Liberec - celodenní výlet
27.   26. 3. 2019   Den pro zdraví - naše planeta
28.   27. 3. 2019   Den otevřených dvěří 
29.    9. 4. 2019    Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
30.   17. 4. 2019   Slavnostní vyhlášení soutěže ,,O nejkrásnější kraslici"
31.   18. 4. – 19. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
32.   25. 4. 2019    Třídní schůzky 
33.   29. 4. 2019    Čarodějnice - program ŠD 
34.    21. 5. 2019   Dopravní den
35.    11. 6. - 14. 6. 2019 Ozdravný pobyt v přírodě
36.    17. 6. 2019   Třídní schůzky
37.    25. 6. 2019   Fotbalový turnaj
38.    26. 6. 2019   Školní besídka
39.    27. 6. 2019   Výlet na Okoř 
40.    28. 6. 2019   Slavnostní rozloučení se školním rokem 2018/2019    

         

Školní rok 2017/2018

 1.       8. 9. 2017     Sportovní dopoledne - zdravý životní styl
 2.     15. 9. 2017     Rozloučení s prázdninami
 3.     27. 9. 2017     Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václav
 4.     29. 9. 2017     Ředitelské volno
 5.     30. 9. 2017     Vítání občánků
 6.      4. 10. 2017    Zentangle
 7.      7. 10. 2017    Koláčové posvícení - vystoupení žáků ZŠ
 8.     10. 10. 2017   Drakiáda - program ŠD
 9.     25. 10. 2017   Slavnosti dýní
 10.      7. 11. 2017    Bramboriáda - program ŠD
 11.      26. 11. 2017  Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromečku
 12.      28. 11. 2017  Zdobení perníčků - program ŠD
 13.       1. 12. 2017   Věncování - vázání adventních věnců     
 14.      4. 12. 2017     Mikulášská nadílka
 15.     19 12. 2017     Krmení zvířátek
 16.     20. 12. 2017   Ježíšek ve škole
 17.     21. - 22. 12. 2017 Ředitelské volno
 18.     17. 1. 2018     Třídní schůzky
 19.    29. 1. 2018      Školní besídka
 20.    2. 2. 2018        Pololetní prázdniny
 21.    13. 2. 2018      Ztracený masopust - program v Národopisném muzeu 
 22.    14. 2. 2018      Den otevřených dveří
 23.    15. 2. 2018      Karnevalové rejdění - program ŠD
 24.    26. 2 - 2. 3. 2018 Jarní prázdniny
 25.    13. 3. 2018     Zdobení kraslic - program ŠD
 26.   21. 3. 2018      Velikonoce na statku
 27.   28. 3. 2018      Sokolník ve škole
 28.   28. 3. 2018      Slavnostní vyhlášení soutěže ,,O nejkrásnější kraslici"
 29.   29. - 30. 3. 2018  Velikonoční prázdniny
 30.   11. 4. 2018      Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
 31.   17. 4. 2018      Techmania Science Center - celodenní výlet  
 32.   24. 4. 2018      Den pro zdraví
 33.   25. 4. 2018      Čarodějné odpoledne - program ŠD
 34.   30. 4. 2018      Ředitelské volno
 35.     4. 5. 2018      Fotografování
 36.     7. 5. 2018      Ředitelské volno
 37.   22. 5. 2018      Dopravní den
 38.   4.- 8. 6.2018    Ozdravný pobyt v přírodě
 39.   20. 6. 2018      Slavnostní vyhlášení sběrové soutěže - Praha
 40.   21. 6. 2018      Rozloučení se školním rokem ve ŠD - program ŠD
 41.   23. 6. 2018      Medová pouť - vystoupení MŠ a ZŠ
 42.   26. 6. 2018      Školní besídka 
 43.    27. 6. 2018     Výlet na Okoř (dle počasí)
 44.   28. 6. 2018      Fotbalový turnaj
 45.   29. 6. 2018      Slavnostní rozloučení se školním rokem 2017/2018   
 

Školní rok 2016/2017

 •    1. 9. 2016    Zahájení školního roku
 •    2. 9. 2016    Rozloučení s prázdninami s Inkou Rybářovou
 •  15. 9. 2016    Olympijské hry - program ŠD
 •  21. 9. 2016    Sportovní dopoledne - zdravý životní styl
 •  23. 9. 2016    Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václava
 •  24. 9. 2016    Vítání občánků
 •  1. 10. 2016    Koláčové posvícení - vystoupení žáků ZŠ
 •   5. 10. 2016    Drakiáda - program ŠD
 • 17. 10. 2016    Focení
 • 19. 10. 2016   Podzimní dýňování
 • 20. 10. 2016   Workshop Zentangle
 • 26. - 27. 10. 2016  Podzimní prázdniny 
 • 31. 10. 2016   Výstava Designblok Praha Holešovice - 4. a 5. ročník
 •   7. 11 2016     Školní výlet na hrad Kokořín - Legenda o svatém Martinovi
 •   8. 11. 2016     Bramboriáda - program ŠD
 • 24. 11. 2016     Věncování
 • 27. 11. 2016     Slavnostní rozsvěcení Vánočního stromečku - vystoupení žáků ZŠ
 •   5. 12. 2016     Mikulášská nadílka
 • 15. 12. 2016   Vánoční pečení - program ŠD
 • 20. 12. 2016     Vánoční besídka - vystoupení žáků ZŠ
 • 21. 12. 2016    Krmení zvířátek
 • 22. 12. 2016    Ježíšek ve škole
 • 11.  1. 2017    Krmení pro ptáčky - projekt ŠD Ptáci v zimě
 • 25. 1. 2017     Třídní schůzky 
 • 3. 2. 2017      Pololetní prázdniny
 • 7. 2. 2017      Valentýnské překvapení pro rodiče - program ŠD
 • 10. 2. 2017    Návštěva Národního technického muzea - 4. a 5. ročník
 • 20. 2. - 26. 2. 2017  Jarní prázdniny
 • 9. 3. 2017     Projektový den ,,Velikonoce"
 • 21. 3. 2017    Divadlo Lampion - 1. a 2. ročník
 • 21. 3. 2017    Den otevřených dveří
 • 28. 3. 2017    Třídní schůzky 
 • 31. 3. 2017    Workshop Zentangle s Irenou Lesner
 •   5. 4. 2017    Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018
 • 12. 4. 2017    Slavnostní vyhlášení soutěže ,,O nejkrásnější kraslici"
 • 13. 4. - 14. 4. 2017 Velikonoční prázdniny
 • 21. 4. 2017    Sférické kino - Tajemství stromů
 • 25. 4. 2017    Den pro zdraví
 • 27. 4. 2017    Čarodějné odpoledne - program ŠD
 • 10. 5. 2017     Kouzelnické představení
 • 18. 5. 2017     Pohádkové představení - Ať žijí strašidla - Brandýsek
 • 23. 5. 2017     Dopravní den
 • 31. 5. 2017     Focení - portréty, skupinová fotografie
 • 5. 6. - 8. 6. 2017  Ozdravný pobyt v přírodě
 • 17. 6. 2017     Medová pouť - vystoupení žáků ZŠ
 • 22. 6. 2017     Spaní ve škole

 • 27. 6. 2017     Školní besídka

 • 28. 6. 2017     Fotbalový turnaj

 • 29. 6. 2017     Výlet na Okoř (dle počasí)

 • 30. 6. 2017     Slavnostní rozloučení se školním rokem 2016/2017   


 

 

 
 
 
 
 
 

 

Kalendář akcí

Školní rok 2015/2016

    1. 9. 2015        Oficiální zahájení nového školního roku 2015/2016
 
    4. 9. 2015        "Rozloučení s prázdninami" akce pro děti a rodiče z MŠ a ZŠ
  

  25. 9. 2015        Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václava

  3. 10. 2015        Posvícení Koleč

14. 10. 2015        Dýňování (začátek 16 - 17 hodin)

22. 10. 2015        Drakiáda - odpolední program školní družiny

 11.11. 2015         Cestování, poznávání,vzdělávání - Velká Británie, 

                           Brighton - projektové odpoledne

12. 11. 2015        "Bramboriáda" - odpolední program školní družiny

26. 11. 2015        Zdobení adventních věnců (zahájení v 16.30 hodin)

29. 11. 2015        Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

  4. 12. 2015        "Mikulášská nadílka"

11. 12. 2015        Vánoce na statku - tématický výlet

17. 12. 2015        "Vánoční besídka" zahájení v 16.30 hodin

18. 12. 2015        Krmení zvířátek, Ježíšek ve škole

    7. 1. 2016        Den otevřených dveří v ZŠ Koleč

                            (dopol. od  8.00 do 11.35 h.,odpol. od 13.00 do 16.00 h.)

  21. 1. 2016         Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2015/2016

                            (od 14.00 do 17.00 hodin)

  29. 1. 2016         Jednodenní pololetní prázdniny

   8.-12. 2. 2016    Jarní prázdniny

        4. 3. 2016     Výstava TITANIC

14.-21. 3. 2016     Výstava k soutěži "O nejkrásnější kraslici"

      23. 3. 2016     Vyhlášení soutěže  "O nejkrásnější kraslici" (od 16.00 hodin)

 24.-25. 3.2016     Velikonoční prázdniny

        8. 4. 2016     Odpoledne s Andersenem (program ŠD a čtenářského kroužku)

      14. 4. 2016     Den pro zdraví

      28. 4. 2016     Čarodějné odpoledne ve školní družině

        2. 5. 2016     Focení skupinové foto a portréty

       11. 5. 2016    Kouzelné představení (v ZŠ Koleč)

       25. 5. 2016    Dopravní den

     6.-9. 6. 2016   Ozdravný pobyt v přírodě

       15. 6. 2016    Orientační běh na Budči

       18. 6. 2016     Medová pouť

       21. 6. 2016     Fotbalový turnaj

       28. 6. 2016     Cyklovýlet na Okoř

       29. 6. 2016     Slavnostní ukončení školního roku - besídka pro rodiče

Školní rok 2014/2015

 1. 9. 2014           Oficiální zahájení nového školního roku 2014/2015

 5. 9. 2014           "Rozloučení s prázdninami s rodiči" (zámek Koleč)

16. - 19. 9. 2014   Adaptační pobyt - Máchovo jezero (Staré Splavy)

26. 9. 2014           Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václava

 4. 10. 2014          Posvícení Koleč

 8. 10. 2014          Drakiáda - odpolední program školní družiny

23. 10. 2014         Slavnosti dýní

 4. 11. 2014          Focení portrétů žáků    

12. 11. 2014         "Bramboriáda" - odpolední program školní družiny

13. 11. 2014        Hravé hudební setkání s muzikanty a hudebními nástroji

27.11. 2014          Zdobení adventních věnců (zahájení v 16.30 hodin)

30. 11. 2014         Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

 4. 12. 2014          "Mikulášská nadílka"

10. 12. 2014          Návštěva muzea betlémů v Karlštejně

17. 12. 2014         "Vánoční besídka" zahájení v 16.30 hodin

  6. 1. 2015           Den otevřených dveří v ZŠ Koleč

                            (dopol. od  8.00 do 11.35 h.,odpol. od 13.00 do 17.00 h.)

9. 1. 2015              Vlastivědná procházka - 1. projektový den Koleč a její

                             okolí

22. 1. 2015           Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2015/2016

                            (od 14.00 do 18.00 hodin)

30. 1. 2015           Jednodenní pololetní prázdniny

 2.-6. 2. 2015        Jarní prázdniny

12. 2. 2015            Stromy a já - 2. projektový den z cyklu Poznáváme Koleč a její

                             okolí

18. 2. 2015            Poznáváme Afriku - projektový den

2. a 3. 4. 2015       Velikonoční prázdniny

20.-27. 3. 2015      Výstava k soutěži "O nejkrásnější kraslici"

26. 3. 2015            Odpoledne s Andersenem - program ŠD a čtenářského kroužku

27. 3. 2015            Kouzelník s papouškem

 30. 3. 2015          Vyhlášení soutěže  "O nejkrásnější kraslici" (od 16.00 hodin)

  1. 4. 2015            Workshop Bacílek

22. 4. 2015            Den pro zdraví

30. 4. 2015            Focení

30. 4. 2015            Čarodějné odpoledne ve školní družině

  7. 5. 2015            Obecní akce "Vysazování lípy"

15. 5. 2015            Výstava GATEWAY TO SPACE

21. 5. 2015            Divadlo Brandýsek Princezna se zlatou hvězdou

26. 5. 2015            Dopravní soutěž

29. 5. 2015            Pískání pro medvědy 2015 - nesoutěžní přehlídka flétnových souborů

  1. 6. 2015            Orientační běh na Budči

  4. 6. 2015            Dětský den ve školní družině - opékání špekáčků a hry na dvoře školy

13. 6. 2015            Vítání občánků v ZŠ Koleč

20. 6. 2015             Medová pouť

22. 6. 2015             Animační workshop

23. 6. 2015             Exkurse Praha

24. 6. 2015             Slavnostní ukončení školního roku - besídka pro rodiče

25. 6. 2015             Cyklovýlet na Okoř

29. 6. 2015             Fotbalový turnaj

Školní rok 2013/2014

30. 8. 2013          Neformální zahájení nového školního roku "Opékání buřtíků"

 2. 9.  2013          Oficiální zahájení nového školního roku 2013/2014

21. 9. 2013          "Vítání občánků"

24. - 27. 9. 2013  ŠvP - Máchovo jezero (Staré Splavy)

27. 9. 2013          Divadelní představení v ZŠ Zákolany

30. 9. 2013          Pěší výlet na Budeč - svátek sv. Václava

 7. 10. 2013         Workshop "Čokoláda" - akce s MŠ

24. 10. 2013        "Dýňování" akce s MŠ

12. 11. 2013        "Bramboriáda" - odpolední program školní družiny

14. 11. 1013        Návštěva muzea betlémů u hradu Karlštejn - akce s MŠ

28. 11. 2013        Zdobení adventních věnců, zahájení v 16.00 hod.

 1. 12. 2013         Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu

16. 12. 2013        Workshop "Barvy" akce s MŠ

18. 12. 2013        "Vánoční besídka"

  7. 1. 2014          Den otevřených dveří v ZŠ Koleč

16. 1. 2014          Zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015

31. 1. 2014          Jednodenní pololetní prázdniny

Únor   2014          Návštěva pražského planetária v Holešovicích

10. - 16. 3. 2014  Jarní prázdniny

 4. 4. 2014           Soutěž „O nejkrásnější kraslici“

 7. - 11. 4. 2014   Hlasování "O nejkrásnější kraslici"

15. 4. 2014          Workshop „bylinky“

16. 4. 2014          Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější kraslici“

12. 5. 2014          Fotografování

16. 5. 2014          Divadelní představení pro děti

28. 5. 2014          Dopravní den

10. 6. 2014          Dětský den     

11. 6. 2014          Orientační běh

12. 6. 2014          Slavnostní ukončení adaptačního programu "Školáček"

14. 6. 2014          Vítání občánků v ZŠ Koleč

21. 6. 2014          Účast žáků v programu "Medová pouť"

25. 6. 2014          Slavnostní ukončení školního roku - besídka pro rodiče

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode