Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

ředitelka školy: Mgr. Michaela Kalkušová

učitelka: Mgr. Soňa Burová

učitelka: Mgr. Naděžda Mejtská

vychovatelka, učitelka: Lucie Plachá

učitelka HV: Petra Drdová

                         

Nepedagogičtí pracovníci

kuchařka: Alena Horsicová

školník: Jaroslav Kment

Kvalifikace A vzdělávání ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Pedagogický sbor

Mgr. Michaela Kalkušová - ředitelka školy

kvalifikace: 
 • Speciální pedagogika - učitelství pro první stupeň (magisterské studium - UJAK)
 • Vychovatelství pro speciální zařízení (magisterské studium - UJEP)
 • Studium pro ředitelel škol a školských zařízení (VISK)
 • 18 let  pedagogické praxe

Vzdělávání v rámci DVPP:

 • 29. 8. 2012 Celodenní školení SMART BOARD. Seminář pro uživatele interaktivní tabule.
 • 6.12. 2012 Vzdělávací program - Vyučovací styly učitelů
 • 18. 6. 2013 Vzdělávací program pro průběžné vzdělávání "Spisová služba". Akreditovaný vzdělávací program.
 • 28. 11. 2014 Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny. Akreditovaný vzdělávací program.
 • 12. 2. 2015 Školení k systému InspIS ŠVP - modul pro práci se ŠVP.(NIQES)
 • 23. 3. 2015 Rozvoj matematické gramotnosti v praxi. Akademie moderního vzdělávání, o. p. s.. (akreditováno  v systému DVPP)
 • 31. 3. 2015  Hudebně pohybová výchova - inspirace pro čtyři roční období. Akreditovaný vzdělávací program. SAV o. p. s..
 • 23. 4. 2015 Country tance tradiční i novodobé pro potřebu MŠ a ZŠ.  Akreditovaný vzdělávací program. SAV o. p. s..
 • 21. 9. 2015 Výroční zpráva - jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy (VISK).
 • 24.10.2015 Seminář "Taneční inspirace" (VISK).
 • 16. 5. 2016 Netradiční pomůcky v hodináchmatematiky a českého jazyka. (akreditováno  v systému DVPP)
 • 12. 5. 2017 Komunikace s rodiči (Olchavova.cz)
 • 13. 5. 2018 Zdravotník zotavovacích akcí (Český červený kříž, školení první pomoci ve 40 hodinové normě)
 • 6. 2. 2019 Komunikace s problémovým rodičem - jak se bránit manipulaci (PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA)

Mgr. Soňa Burová - učitelka

kvalifikace:
 • Speciální pedagogika - učitelství pro první stupeň (magisterské studium - UJAK)
 • Bakalářské studium vychovatelství (UK)
 • Kondiční studium anglického jazyka s metodikou (UJAK)
 • 14 let  pedagogické praxe

Vzdělávání v rámci DVPP:

16. 10. 2013 Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ / Hrajeme si s čísly (VISK).

14. 10. 2014 Metodika výuky psaní / náprava a zvládání obtíží (VISK).

12. 2. 2015 Školení k systému InspIS ŠVP - modul pro práci se ŠVP.(NIQES)

11. 5. 2016 Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni ZŠ neobejdeme (VISK).

23. 11. 2016 Herní činnosti v matematice (VISK)

26. 5. 2017 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření (OTIDEA)

9. 5. 2018 Emoční inteligence - jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let (VISK)

23. 1. 2019 Školní zralost - studium k prohlubování odborné kvalifikace

15. 3. 2019 Práce s dítětem ADHD v inkluzivním prostředí (NIDV Praha)

Mgr. Naděžda Mejtská - učitelka

kvalifikace:
 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (magisterské studium - UK)
 • Studium psychoterapie (šestisemestrové teoretické studium - PPF)
 • 26 let pedagogické praxe

Vzdělávání v rámci DVPP:

 • 9. 10. 2012 Kurz – Specifické poruchy učení a chování. Program celoživotního vzdělávání na PF UK.
 • 24. 10. 2012 Vzdělávací program "Odpady a obaly".
 • 20. 3. 2014  Vzdělávací program "Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami".
 • 26. 3. 2014  Vzdělávací program "Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou".
 •   1. 6. 2015  Kurz  "Jak založit školní čtenářský klub". Nová škola, o. p. s.
 •   9. 3. 2017   Problematika edukace žáka s poruchou autistického spektra (Agentura Majestic)
 • 28. - 25. 5. 2018 S komiksem do hodiny (vzdělávací program Varianty)

Lucie Plachá - pedagog volného času - asistentka pedagoga

 • Pedagogika pro vychovatele VISK kvalifikační studium  - studium absolvováno ve školním roce 2016/2017
 • vzdělání středoškolské zakončené maturitou
 • 5 let pedagogické praxe

Vzdělávání v rámci DVPP:

 • 30. 9. 2016 - 26. 5. 2017 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času (VISK)

 • od 2017/2018 studium Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta - obor Vychovatelství

Alena Horsicová - kuchařka

kvalifikace:
 • 22 let kuchařské praxe

Vzdělávání:

 • 29. 8. 2012 Seminář - Legislativa školních jídelen a hygienické předpisy jídelen (se změnami k 1.1. 2012)
 • 26. 8. 2013 Seminář - Školní stravování
   • 25. 8. 2015 Seminář - Dietní stravování ve školní jídelně od 1. 1. 2015 - legislativa, praktické poznatky, podmínky přípravy a realizace. Legislativa školní       jídelny. Doplnění informací o potravinových alergenech.   

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode